Politik om personoplysninger

Hvilke personoplysninger behandles

De oplysninger som behandles er personoplysninger som du gir os, som vi samler ind fra dig og som vi får om dig fra tredjeparter.

Når du gennemfører et køb, tilmelder dig vores nyhedsbrev, anvender tjenesterne på vores hjemmeside, vores sociale medier eller når du gør dine rettigheder gældende i henhold til forbrugerlovgivningen, giver du personoplysninger til os. De personoplysninger, som du giver til os, og som vi behandler, kan f.eks. være dit navn, din adresse, dit mobil- og telefonnummer samt din e-mailadresse.

Markedsføring

Vi behandler navn, mobil- og telefonnumre, e-mailadresse, din aktivitet på vores sider, købshistorik, ordrenummer, data indsamlet fra cookies og oplysninger om din anvendelse af sociale medier for at kunne sende nyhedsbreve og kampagnetilbud samt påmindelser om varer, der stadig ligger i din indkøbskurv til dig via e-mail, sms, push-meddelelser eller brev. Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, når vi sender nyhedsbreve til dig, er dit samtykke, som vi enten indhenter, når du registrerer dig som bruger hos Faerskot eller i forbindelse med dit køb af produkt(er) fra vores sortiment. 

Hvem videregiver vi personoplysninger til

Dine personoplysninger kan blive videregivet til og behandlet af virksomhederne, Faerskot og Tagboksudlejning.

Faerskot kan også videregive dine personoplysninger til tredjepart. Eksempler på tredjeparter, som vi kan videregive dine personoplysninger til, omfatter speditører i forbindelse med levering af varer, mediebureauer til distribution af nyhedsbreve, samarbejdspartnere til markedsføring, kreditoplysnings- eller inkassobureauer til kreditoplysningskontrol og advokatfirmaer til behandling af juridiske spørgsmål i vores virksomhed. Hvis du foretager et køb på kredit, kan vi også videregive dine personoplysninger til Resurs Bank AB eller andre lignende virksomheder vi samarbejder med. Alle disse aktører er selvstændigt ansvarlige for deres behandling af dine personoplysninger.

Faerskot kan videregive dine personoplysninger til myndigheder, der kræver, at Faerskot videregiver sådanne personoplysninger. Faerskot kan også videregive dine personoplysninger for at muliggøre fusion, erhvervelse eller salg af alle eller dele af Faerskot’ aktiver.

Faerskot behandler som udgangspunkt kun dine personoplysninger inden for EU og EØS. Hvis personoplysninger behandles uden for EU og EØS, sørger vi for, at dine data beskyttes på samme måde, som hvis de var blevet behandlet inden for EU/EØS ved hjælp af standardkontraktbestemmelser, som vi har indgået med disse aktører eller andre passende sikkerhedsforanstaltninger. Du finder en kopi af standardkontraktbestemmelserne her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.


Hvor længe behandler vi personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, så længe behandlingen er nødvendig til opfyldelse af de formål, som oplysningerne er givet eller indsamlet til. De samme personoplysninger kan blive gemt flere forskellige steder til forskellige formål. Det kan betyde, at personoplysninger, der er fjernet fra et system, fordi de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af formålet, fortsat kan opbevares i et andet system til andre formål, hvortil personoplysningerne er nødvendige til opfyldelse af formålet.

Personoplysninger, som vi behandler i forbindelse med kundeservice og til administration af dit kundeforhold, behandles i den tid, der er nødvendig for at opfylde vores aftale med dig, eller så længe vi har en legitim interesse i behandlingen af personoplysningerne. 

Personoplysninger, som vi behandler til brug for markedsføring i form af nyhedsbreve og push-meddelelser, behandles, indtil du trækker dit samtykke tilbage, afmelder dig, eller på anden måde beder os om ikke længere at kontakte dig. I forbindelse hermed vil vi også i videst muligt omfang slette de personoplysninger, vi behandler om dig, der er relaterede til automatiske afgørelser og/eller profilering. Personoplysninger, som vi behandler til anden markedsføring end nyhedsbreve og push-meddelelser, behandles i løbet af kundeforholdet og et år derefter.

Personoplysninger, som vi behandler for at opfylde vores juridiske forpligtelser over for dig, f.eks. for at opfylde forpligtelser vedrørende garanti, reklamation eller fortrydelsesret, vil blive behandlet i den periode, hvor vi i henhold til lovgivningen har disse juridiske forpligtelser.

Personoplysninger, som vi behandler til regnskabsmæssige formål, behandles i syv år i overensstemmelse med gældende regnskabslovgivning.

Dine personoplysninger kan blive gemt længere end nævnt ovenfor, hvis dette er påkrævet i forhold til at opfylde lovkrav, forordninger eller myndighedsbeslutninger.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du visse rettigheder i henhold til lovgivningen. Bemærk, at håndhævelse af rettighederne er underlagt visse krav og betingelser i loven (EU’s databeskyttelsesforordning).

Du har ret til vederlagsfrit at anmode om skriftlig information om, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan til enhver tid anmode om rettelse af forkerte oplysninger, og du kan også have ret til at anmode os om at slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig samt at få en kopi af dine personoplysninger.

Du kan også have ret til at anmode os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger, hvis du f.eks. har gjort indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger eller hvis du har anmodet om berigtigelse og ønsker at begrænse vores brug af dine personoplysninger, imens vi kontrollerer, om personoplysningerne er korrekte.

Hvis du ikke har noget grundlag for din anmodning, eller hvis din anmodning er urimelig, hvis du f.eks. ofte anmoder om indsigt eller sletning af data med korte intervaller, har vi ret til at afvise din anmodning eller alternativt opkræve et gebyr til dækning af administrationsomkostningerne forbundet med din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via vores kontaktoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage vedrørende vores behandling af dine personoplysninger til:
Faerskot@faerskot.dk